Đỉnh cao của bóng đá đường phố

31/07/2014, 16:00 GMT+07:00

Những đường bóng nhảy múa xem mà hoa hết cả mắt.

Những đường bóng nhảy múa xem mà hoa hết cả mắt. Nếu không phải trong phim thì hiếm ai tin đây có thể là thật nhỉ.