Điều ước ý nghĩa của những em bé mất đi 5 năm cuộc sống

06/04/2014, 11:30 GMT+07:00

Bạn sẽ làm gì nếu được sống thêm 5 năm?

Bạn sẽ làm gì nếu được sống thêm 5 năm?