Điều mà 100% bố mẹ đều mong muốn vào ngày tết

13/01/2016, 17:00 GMT+07:00

Đôi khi những lời những điều mình nghe được từ bố mẹ chưa hẳn đã là sự thật. Hãy yêu thương và quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn.

Đôi khi những lời những điều mình nghe được từ bố mẹ chưa hẳn đã là sự thật. Hãy yêu thương và quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn.

Theo nguồn: Bùi Minh Hiệp

Điều mà 100% bố mẹ đều mong muốn vào ngày tết

Điều mà 100% bố mẹ đều mong muốn vào ngày tết

Điều mà 100% bố mẹ đều mong muốn vào ngày tết