Điều gì xảy ra khi ngâm iPhone 6 vào nước đá?

21/01/2016, 17:00 GMT+07:00

Để thử độ bền cũng như chịu được những điều kiện khắc nghiệt từ môi trường, và đây là thí nghiệm ngâm iPhone 6 trong nước đá. Cùng xem nhé!

Để thử độ bền cũng như chịu được những điều kiện khắc nghiệt từ môi trường, và đây là thí nghiệm ngâm iPhone 6 trong nước đá. Cùng xem nhé!

Điều gì xảy ra khi ngâm iPhone 6 vào nước đá?

Điều gì xảy ra khi ngâm iPhone 6 vào nước đá?

Điều gì xảy ra khi ngâm iPhone 6 vào nước đá?