Điều gì sẽ xảy ra nếu tạt nitơ lỏng lên mặt?

21/08/2016, 15:00 GMT+07:00

Nitơ lỏng là nitơ trong một trạng thái lỏng ở nhiệt độ rất thấp. Nó được sản xuất công nghiệp bằng cách chưng cất phân đoạn không khí lỏng. Nitơ lỏng là một chất lỏng trong suốt không màu trọng lượng riêng 0,807 g/ml ở điểm sôi của nó và một hằng số điện môi 1.4. Nitơ lỏng thường được gọi bằng LN2, viết tắt hoặc "LIN". Dù có vai trò quan trọng trong việc làm lạnh, hiệu quả của nitơ lỏng là chất làm mát bị hạn chế bởi thực tế là nó sôi ngay lập tức khi tiếp xúc với một đối tượng ấm lên, bao quanh các đối tượng trong cách điện khí nitơ.

Vậy khuôn mặt của bạn sẽ như thế nào, có ảnh hưởng gì không khi tạt chất lỏng đó lên mặt. Hãy cùng xem thử nhé!

Điều gì sẽ xảy ra nếu tạt nitơ lỏng lên mặt?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tạt nitơ lỏng lên mặt?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tạt nitơ lỏng lên mặt?

Theo nguồn: Grant Thompson - "The King of Random