Điều gì sẽ xảy ra khi ta để 1 quả lựu đạn dưới máy nén 4,2 tấn

17/06/2016, 20:23 GMT+07:00

Có bao giờ bạn sẽ để một quả lựu đạn dưới máy nén và nén nó lại? Tất nhiên là không vì nó cực kì nguy hiểm. Vậy thì hãy xem thí nghiệm nhé!

Có bao giờ bạn sẽ để một quả lựu đạn dưới máy nén và nén nó lại? Tất nhiên là không vì nó cực kì nguy hiểm. Vậy thì hãy xem thí nghiệm nhé!

Theo nguồn: PressTube

Điều gì sẽ xảy ra khi ta để 1 quả lựu đạn dưới máy nén 4,2 tấn

Điều gì sẽ xảy ra khi ta để 1 quả lựu đạn dưới máy nén 4,2 tấn

Điều gì sẽ xảy ra khi ta để 1 quả lựu đạn dưới máy nén 4,2 tấn