Điệp viên 007 hết hồn khi ngồi nhầm phải "siêu xe" của fan cuồng

13/01/2016, 13:30 GMT+07:00

Là người nổi tiếng mà gặp phải những tình huống như thế này vẫn thản nhiên bình tĩnh thì thật đáng khâm phục phải không nào?

Là người nổi tiếng mà gặp phải những tình huống như thế này vẫn thản nhiên bình tĩnh thì thật đáng khâm phục phải không nào?

Điệp viên 007 hết hồn khi ngồi nhầm phải

Điệp viên 007 hết hồn khi ngồi nhầm phải

Điệp viên 007 hết hồn khi ngồi nhầm phải