Bật ngửa khi dàn sao "Thái tử phi Thăng chức kí" cover hit 2NE1

24/02/2016, 15:05 GMT+07:00

Dàn sao "Thái tử phi Thăng chức kí" đã "quẩy" tung hết mình với "I'm the Best" ngay trên sóng truyền hình.

Dàn sao "Thái tử phi Thăng chức kí" đã "quẩy" tung hết mình với "I'm the Best" ngay trên sóng truyền hình.

Bật ngửa khi dàn sao

Bật ngửa khi dàn sao

Bật ngửa khi dàn sao