Diễn tiểu phẩm "ảo lòi" đánh lừa thị giác trên sân khấu

01/04/2014, 17:45 GMT+07:00

Có nhìn như thế nào thì cũng không tin là có một kỹ thuật diễn "lừa tình" như vậy!

Có nhìn như thế nào thì cũng không tin là có một kỹ thuật diễn "lừa tình" như vậy!