Điện thoại nắp gập

ĐIỆN THOẠI NẮP GẬP - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Apple đang bí mật thử nghiệm iPhone 8 nắp gập

Apple đang bí mật thử nghiệm iPhone 8 nắp gập

Công nghệ

Có thể dạng smartphone nắp gập sẽ được hồi sinh với bằng sáng chế này của Apple.

Xem thêm