Điện thoại bàn

ĐIỆN THOẠI BÀN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Từ 11/2, 13 tỉnh thành phố sẽ thay đổi mã vùng điện thoại cố định

Từ 11/2, 13 tỉnh thành phố sẽ thay đổi mã vùng điện thoại cố định

Công nghệ

Đúng 0 giờ ngày 11/2/2017, tất cả các thuê bao cố định tại 13 tỉnh, thành phố sẽ chính thức đổi mã vùng điện thoại cố định.

Xem thêm