điện thoại 5G

ĐIỆN THOẠI 5G - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Điện thoại 5G đắt hơn điện thoại bình thường 6 - 7 triệu!

Điện thoại 5G đắt hơn điện thoại bình thường 6 - 7 triệu!

Công nghệ

Giá bán điện thoại 5G nhiều khả năng cao hơn giá bán các phiên bản điện thoại thông thường từ 200 đến 300 USD!

Xem thêm