Diện mạo

Loạt bài viết về Diện mạo - YAN - Your Adventure Now

Xuất hiện tượng gà trống giống Donald Trump giữa trung tâm thương mại

Tại một trung tâm thương mại lớn ở Trung Quốc vừa xuất hiện bức tượng gà trống khổng lồ rất giống với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Những dự án sẽ “thay da đổi thịt” cho Sài Gòn trong tương lai (phần cuối)

Với 15 dự án sau đây, bộ mặt của thành phố đông dân nhất Việt Nam có thể được thay đổi mãi về sau.

Những dự án sẽ “thay da đổi thịt” cho Sài Gòn trong tương lai

Với các dự án sau đây, bộ mặt của thành phố đông dân nhất Việt Nam có thể được thay đổi mãi về sau.

Xem thêm