Điền Khải Văn

ĐIỀN KHẢI VĂN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Châu Tinh Trì là một kẻ keo kiệt chỉ nghĩ đến tiền

Châu Tinh Trì là một kẻ keo kiệt chỉ nghĩ đến tiền

Sao Đông

Mặc dù nổi tiếng và giàu có, những Châu Tinh Chì chỉ biết đến tiền và dần đánh mất hết tất cả bạn bè.

Xem thêm