Diện đồ tone trắng hồng cực cá tính cùng F(x)

08:00 11/09/2013

Diện đồ tone trắng hồng cực cá tính nhưng vẫn không mất đi phần nữ tính cùng các thành viên của  nhóm F(x) trên tạp chí Oh Boy số ra tháng 9/2013!

Diện đồ tone trắng hồng cực cá tính cùng F(x)

Diện đồ tone trắng hồng cực cá tính cùng F(x)

Diện đồ tone trắng hồng cực cá tính cùng F(x)

Diện đồ tone trắng hồng cực cá tính cùng F(x)

Diện đồ tone trắng hồng cực cá tính cùng F(x)

Diện đồ tone trắng hồng cực cá tính cùng F(x)

Diện đồ tone trắng hồng cực cá tính cùng F(x)

Diện đồ tone trắng hồng cực cá tính cùng F(x)

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về: baicongtac@yan.vn