diễm xưa

DIỄM XƯA - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Diễm trong 'Diễm Xưa' của Trịnh Công Sơn là ai? Thực sự có... bao nhiêu Diễm?

Diễm trong "Diễm Xưa" của Trịnh Công Sơn là ai? Thực sự có... bao nhiêu Diễm?

Bài viết

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cùng nghe lại bản nhạc Diễm Xưa vang danh một thời và tìm hiểu xem ai thật sự là Diễm trong bài hát

Xem thêm