Điểm sàn xét tuyển Đại học Quốc gia Hà Nội là 15-20

15/07/2018, 10:25 GMT+07:00

Điểm sàn năm nay tương đối thấp, không quá cao như những năm trước. Cao nhất là ngành Y với 27,25 điểm những ngành khác có điểm sàn dàn đều từ 16 cho đến 20

Năm ngoái, Khoa Y dược của trường lấy điểm chuẩn cao nhất - 27,25. Mức nhận hồ sơ năm nay là 20.

Sáng nay (15/07/2018), hội đồng Đại học quốc gia Hà Nội đã công bố điểm sàn của các trường và các ngành. Với từng tổ hợp môn xét tuyển sẽ có điểm sàn tương ứng bên cạnh nhằm giúp các thí sinh bắt đầu chuẩn bị để kiểm tra lại các nguyện vọng của mình cũng như đưa ra những lựa chọn chính xác hơn trong tương lai. 

Đại học quốc gia Hà Nội có tất cả 6 trường Đại học bao gồm: Đại học Công nghệ, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế và Đại học Giáo dục. Đồng loạt ngày hôm nay các trường Đại học thuộc Đại học quốc gia Hà Nội đều công bố điểm sàn xét tuyển. Cụ thể điểm chuẩn từng ngành sẽ có trong thời gian sắp tới sớm nhất có thể. 

Điểm sàn xét tuyển Đại học Quốc gia Hà Nội là 15-20

Điểm sàn xét tuyển Đại học Quốc gia Hà Nội là 15-20

Điểm sàn xét tuyển Đại học Quốc gia Hà Nội là 15-20

Điểm sàn xét tuyển Đại học Quốc gia Hà Nội là 15-20

Điểm sàn xét tuyển Đại học Quốc gia Hà Nội là 15-20

Điểm sàn xét tuyển Đại học Quốc gia Hà Nội là 15-20

Điểm sàn xét tuyển Đại học Quốc gia Hà Nội là 15-20

Điểm sàn xét tuyển Đại học Quốc gia Hà Nội là 15-20

Điểm sàn xét tuyển Đại học Quốc gia Hà Nội là 15-20

Điểm sàn xét tuyển Đại học Quốc gia Hà Nội là 15-20

Điểm sàn xét tuyển Đại học Quốc gia Hà Nội là 15-20

Điểm sàn xét tuyển Đại học Quốc gia Hà Nội là 15-20

Điểm sàn xét tuyển Đại học Quốc gia Hà Nội là 15-20

Điểm sàn xét tuyển Đại học Quốc gia Hà Nội là 15-20

Điểm sàn xét tuyển Đại học Quốc gia Hà Nội là 15-20

Điểm sàn năm nay tương đối thấp, không quá cao như những năm trước. Cao nhất là ngành Y với 27,25 điểm những ngành khác có điểm sàn dàn đều từ 16 cho đến 20 điểm, thấp nhất là 15 điểm. Tuy nhiên mức nhận hồ sơ năm nay phải đạt từ 20 điểm trở lên vì điểm sàn chỉ mới là mức điểm chung nhất cho các ngành, còn điểm chuẩn sẽ do chính nhà trường đưa ra, từ đó điểm chuẩn có thể bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn từ 0,5 cho đến 2 hay 3 điểm. Chính vì thế nên các em học sinh cần nên cân nhắc kỹ hơn để có sự lựa chọn chính xác trong tương lai.