điểm lèo tèo

ĐIỂM LÈO TÈO - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 'Dở khóc dở cười' với màn đọc kết quả điểm thi toàn '1,2 bước đều' của sinh viên lớp Toán

"Dở khóc dở cười" với màn đọc kết quả điểm thi toàn "1,2 bước đều" của sinh viên lớp Toán

Cộng đồng mạng

Điểm cao nhất là 5.5, thấp nhất là 0 tròn trĩnh, còn lại các sinh viên khác cứ 1, 2 điểm bước đều tăm tắp, cô đọc tới đâu sinh viên giật mình thon thót tới đó.

Xem thêm