Điểm danh những món "ăn nhậu" độc đáo của thế giới

07/05/2014, 20:00 GMT+07:00

Mỗi vùng miền trên thế giới lại có những món nhấm độc đáo khác nhau mà bạn sẽ không muốn bỏ qua khi dừng chân lại những nơi đây.

Mỗi vùng miền trên thế giới lại có những món nhấm độc đáo khác nhau mà bạn sẽ không muốn bỏ qua khi dừng chân lại những nơi đây.