Dịch vụ trai đẹp "gạt đi nước mắt" của Nhật Bản

24/02/2016, 14:00 GMT+07:00

Tại Nhật Bản, bạn hoàn toàn có thể thuê một "soái ca" đến tận nơi để giúp bạn khóc và thậm chí sau đó còn giúp bạn lau nước mắt đấy.

Tại Nhật Bản, bạn hoàn toàn có thể thuê một "soái ca" đến tận nơi để giúp bạn khóc và thậm chí sau đó còn giúp bạn lau nước mắt đấy.

Dịch vụ trai đẹp

Dịch vụ trai đẹp

Dịch vụ trai đẹp