Diamonds World Tour

DIAMONDS WORLD TOUR - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bác sĩ khuyên Rihanna bớt tiệc tùng và học cách chăm sóc bản thân

Bác sĩ khuyên Rihanna bớt tiệc tùng và học cách chăm sóc bản thân

Sao Tây

Phải hủy bỏ 2 ngày biểu diễn ở Boston do bị viêm thanh quản Rihanna được các bác sĩ khuyên hãy bình tĩnh và tự chăm sóc bản thân mình.

Xem thêm