Đi tìm người đàn ông bí ẩn khiến tháng 2 chỉ có 28 ngày

27/02/2015, 21:00 GMT+07:00

Tại sao tháng 2 luôn luôn ít ngày hơn những tháng khác, và tại sao cứ bốn năm một lần nó lại có 29 ngày? Ai là người quyết định chuyện này?

Tại sao tháng 2 luôn luôn ít ngày hơn những tháng khác, và tại sao cứ bốn năm một lần nó lại có 29 ngày? Ai là người quyết định chuyện này?