di sản phi vật thể

DI SẢN PHI VẬT THỂ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Hàng trăm trai tráng miệt mài đua thuyền trong Hội bơi Đăm, mặc trời mưa to như trút nước

Hàng trăm trai tráng miệt mài đua thuyền trong Hội bơi Đăm, mặc trời mưa to như trút nước

Xã hội

Năm nay, Tây Tựu mở Hội bơi Đăm để tiếng trống hội cùng tiếng hát ca đón bằng di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Xem thêm