DEMO ASEAN 2013

DEMO ASEAN 2013 - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: DEMO ASEAN 2013 - Bệ phóng cho ngành công nghệ và xu hướng mới

DEMO ASEAN 2013 - Bệ phóng cho ngành công nghệ và xu hướng mới

Đời

Lần đầu tiên, DEMO đến Việt Nam với tên gọi “DEMO ASEAN” hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp.

Xem thêm