Đêm hội quản lý

ĐÊM HỘI QUẢN LÝ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Đêm hội Quản lý - Hơn cả một ngày hội

Đêm hội Quản lý - Hơn cả một ngày hội

Bài viết

Đêm Hội Quản Lý là một ngày hội hằng năm của sinh viên khoa QLCN trường Đại Học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh.

Xem thêm