Đề xuất

ĐỀ XUẤT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Đề xuất hỗ trợ mua nhà cho cặp đôi có 2 con, miễn giảm chi phí sinh nở

Đề xuất hỗ trợ mua nhà cho cặp đôi có 2 con, miễn giảm chi phí sinh nở

Xã hội

Việc hỗ trợ giảm viện phí cho các cặp đôi có hai con và tăng thời gian nghỉ thai sản vừa được chi cục Dân số Kế hoạch hóa TP HCM đưa ra đề xuất.

TP HCM ra đề xuất mới về việc đóng phí xe máy đối với học sinh, sinh viên

Xã hội

Nửa tháng sau khi HĐND TP HCM bác tờ trình về thu phí đường bộ xe máy, thành phố đề nghị cho thu từ đầu năm sau.

Xem thêm