Đề xuất rút ngắn thời gian học THPT còn 2 năm

10:50 21/08/2014

Số năm học của mỗi cấp được đề xuất thay đổi theo hướng 10 năm giáo dục cơ bản (5 năm tiểu học, 5 năm THCS) và 2 năm định hướng nghề nghiệp (THPT).
 
Ngày 20/8, Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực đã họp và thảo luận về hai đề án trong chương trình công tác: Hội nhập quốc tế và đổi mới giáo dục; Xây dựng xã hội học tập. 
 
Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, Bộ đã có nhiều thay đổi trong Dự thảo đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông. Trong đó, dự thảo đưa ra vấn đề xác định lại số năm học của mỗi cấp học.
 

Giáo dục cơ bản được đề xuất học trong 10 năm và định hướng nghề nghiệp trong 2 năm.
 
Có hai phương án để lấy ý kiến. Phương án 1 là giáo dục cơ bản được thực hiện trong 10 năm học, gồm 5 năm học giáo dục tiểu học và 5 năm giáo dục trung học cơ sở, giáo dục định hướng nghề nghiệp (THPT) được thực hiện trong 2 năm.
 
Ưu điểm của phương án này là thời gian thực hiện giáo dục cơ bản có thêm một năm so với hiện nay nên có điều kiện tốt hơn trong việc trang bị kiến thức phổ thông nền tảng. Độ tuổi 16 cũng phù hợp hơn so với độ tuổi 15 trong phân luồng sau giáo dục cơ bản. Giáo dục THPT trong 2 năm so với 3 năm sẽ thuận tiện định hướng nghề nghiệp hơn, đáp ứng được nhu cầu tăng thêm số phòng học, lớp để phục vụ dạy học tự chọn. Giáo dục THCS được tăng thêm một năm (lên 5 năm) sẽ tận dụng cơ sở vật chất đồng thời tăng thêm số lớp, số giáo viên của nhà trường, thuận tiện sinh hoạt chuyên môn và thực trạng giáo dục phổ thông hiện hành cho phép thực hiện.
 
Hạn chế của phương án này là đòi hỏi phải điều chỉnh quy định tại Luật Giáo dục năm 2005 về thời gian của mỗi cấp học giáo dục phổ thông và phải cơ cấu lại các yếu tố trong hệ thống giáo dục hiện hành.
 
Phương án 2 là giáo dục cơ bản được thực hiện trong 9 năm học, 5 năm học giáo dục tiểu học và 4 năm THCS, giáo dục định hướng nghề nghiệp (THPT) được thực hiện trong 3 năm học.
 
Ưu điểm của phương án này là đảm bảo quy định tại Luật Giáo dục năm 2005 và đảm bảo sự ổn định của hệ thống giáo dục hiện hành. Nhưng hạn chế là thời lượng 9 năm học dành cho trang bị kiến thức phổ thông nền tảng, đặc biệt là giáo dục hướng nghiệp ở THCS còn ít so với yêu cầu mới trong khi giai đoạn định hướng nghề nghiệp 3 năm học ở THPT là nhiều.
 
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó chủ tịch Hội đồng, chỉ đạo Bộ GD&ĐT tiếp thu đóng góp của công luận và các nhà khoa học, có phương án trình Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo.