Để tránh mọi thương tổn, bạn cần chuẩn bị cho mình những điều này

28/02/2017, 08:22 GMT+07:00

Càng va chạm, con người ta lại càng bao mình bằng vỏ bọc trầm ngâm và tĩnh lặng hơn, hay đó còn miêu tả vỏn vẹn trong hai từ là "trưởng thành". 

Vấp ngã, rồi tự đứng lên, bắt đầu biết sợ hãi trước những cạm bẫy cũng như mức độ phũ phàng của cuộc sống. Có những mối quan hệ tưởng chừng như tốt đẹp, nhưng chỉ cần một phút khó khăn là sẵn sàng đạp lên nhau để mà tồn tại. Thế nên, đôi khi để tránh những thương tổn, chúng ta tự phải hiểu vài điều sau.

#1

Để tránh những thương tổn, cần chuẩn bị cho mình vài điều sau

#2

Để tránh những thương tổn, cần chuẩn bị cho mình vài điều sau

#3

Để tránh những thương tổn, cần chuẩn bị cho mình vài điều sau

#4

Để tránh những thương tổn, cần chuẩn bị cho mình vài điều sau

#5

Để tránh những thương tổn, cần chuẩn bị cho mình vài điều sau

#6

Để tránh những thương tổn, cần chuẩn bị cho mình vài điều sau

#7

Để tránh những thương tổn, cần chuẩn bị cho mình vài điều sau

#8

Để tránh những thương tổn, cần chuẩn bị cho mình vài điều sau

#9

Để tránh những thương tổn, cần chuẩn bị cho mình vài điều sau

#10

Để tránh những thương tổn, cần chuẩn bị cho mình vài điều sau

#11

Để tránh những thương tổn, cần chuẩn bị cho mình vài điều sau