Đề thi và đáp án môn toán Kì thi THPT Quốc gia 2017

18:02 22/06/2017

Đề thi môn toán trong kì thi THPT Quốc gia 2017 dưới hình thức trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi.

Chiều 22/06/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kì thi THPT Quốc gia môn toán với hơn 860.000 thí sinh dự thi. Năm nay là năm đầu tiên môn toán được làm bài dưới hình thức trắc nghiệm. Một đề thi bao gồm 50 câu hỏi với 4 đáp án cho thí sinh lựa chọn. Thời gian làm bài được tính trong 90 phút, không kể thời gian phát đề.

Đề thi và đáp án môn toán Kì thi THPT Quốc gia 2017

Đề thi và đáp án môn toán Kì thi THPT Quốc gia 2017

Đề thi và đáp án môn toán Kì thi THPT Quốc gia 2017

Đề thi và đáp án môn toán Kì thi THPT Quốc gia 2017

Đề thi và đáp án môn toán Kì thi THPT Quốc gia 2017

Đề thi và đáp án môn toán Kì thi THPT Quốc gia 2017

Đối với mỗi mã đề sẽ có một đáp án tương ứng. Và đây là đáp án dành cho mã đề 101.

1. D       2. B       3. B       4. C       5. B       6. D      7. A       8. C       9. D     10. B    

11. B     12. C     13. C     14. C     15. D     16. D     17. C     18. B     19. C     20. B

21. D     22. C     23. C     24. D     25. D     26. D     27. A     28. D     29. A     30. B

31. C     32. D     33. C     34. D     35. C     36. B     37. C     38. A     39. B     40. C

41. B     42. D     43. B     44. B     45. C     46. C     47. D     48. C     49. C     50. D

Đề thi môn toán năm nay được đánh giá là vừa sức với thí sinh. Nhìn chung với đề thi này, học sinh trung bình có thể đạt 5, 6 điểm. Học sinh khá có thể đạt 7, 8 điểm. Riêng học sinh xuất sắc mới đạt được điểm 10 vì đề thi vẫn có những câu đòi hỏi tư duy nhanh nhạy, sự thông minh của thí sinh. Tuy là năm đầu tiên thi toán trắc nghiệm nhưng với đề thi này, các thí sinh cảm thấy thoải mái hơn sau khi ra khỏi phòng thi.

Tổng hợp.