Đề thi và đáp án môn Sinh học trong kì thi THPT Quốc gia 2017

11:53 23/06/2017

Đã có đáp án cho môn Sinh học của kì thi THPT Quốc gia 2017.

Sáng 23/6, thí sinh cả nước đã dự thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm 3 môn (Vật Lý, Hóa học, Sinh học) của kì thi THPT Quốc gia 2017. Dưới đây là đề thi và gợi ý đáp án môn Sinh học theo hình thức trắc nghiệm.

Đề thi và đáp án môn Sinh học trong kì thi THPT Quốc gia 2017

Đề thi và đáp án môn Sinh học trong kì thi THPT Quốc gia 2017

Đề thi và đáp án môn Sinh học trong kì thi THPT Quốc gia 2017

Đề thi và đáp án môn Sinh học trong kì thi THPT Quốc gia 2017

Đề thi và đáp án môn Sinh học trong kì thi THPT Quốc gia 2017

Đề thi và đáp án môn Sinh học trong kì thi THPT Quốc gia 2017

Đáp án của mã đề 221 như sau:

81. B      82. A      83. A     84. B      85. C      86. B     87. C      88. A
89. B      90. C      91. C     92. A      93. A      94. D     95. D      96. A
97. A      98. C      99. B     100. C    101. D    102. C    103. B    104. C
105. B    106. A    107. A    108. C    109. A    110. B     111. A    112. B
113. A    114. A     115. B    116. C    117. B     118. B    119. C    120. B

Tổng hợp.