Đề thi và đáp án môn Ngoại ngữ của kì thi THPT Quốc gia 2017

16:35 23/06/2017

Đã có đáp án gợi ý cho đề thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) kì thi THPT Quốc gia 2017.

Chiều ngày 23/6, tất cả các thí sinh của kì thi THPT Quốc gia 2017 đã bước vào với môn Ngoại ngữ (tiếng Anh). Đề thi theo hình thức trắc nghiệm trong 60 phút làm bài.

Đề thi và đáp án môn Ngoại ngữ của kì thi THPT Quốc gia 2017

Đề thi và đáp án môn Ngoại ngữ của kì thi THPT Quốc gia 2017

Đề thi và đáp án môn Ngoại ngữ của kì thi THPT Quốc gia 2017

Đề thi và đáp án môn Ngoại ngữ của kì thi THPT Quốc gia 2017

Đề thi và đáp án môn Ngoại ngữ của kì thi THPT Quốc gia 2017

Đề thi và đáp án môn Ngoại ngữ của kì thi THPT Quốc gia 2017

Đây là đáp án của mã đề 409.

1. A         2. C        3. C       4. A       5. D        6. A        7. D        8. B

9. C        10. B      11. B      12. D      13. C      14. B      15. C      16. D

17. A      18. D      19. C      20. B      21. A      22. D      23. A      24. A

25. C      26. B      27. B      28. D      29. B      30. C      31. C      32. D

33. C      34. B      35. A      36. A      37. A      38. A      39. C      40. D

41. D      42. C      43. A      44. C      45. B      46. B      47. D      48. C

49. D      50. B     

Tổng hợp.