Đề thi và đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia 2017

12:02 23/06/2017

Nhiều thí sinh cho biết, đề bài cho phần lí thuyết khá khó, thời gian làm bài ngắn.

Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia 2017:

Lưu ý: Các đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án.

Mã đề thi 208

Đề thi và đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia 2017

Đề thi và đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia 2017

Đề thi và đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia 2017

Đề thi và đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia 2017

Gợi ý bài giải môn Hóa học THPT quốc gia 2017:

41.B 42.C 43.A 44.B 45.C 46.A 47.D 48.D
49.D 50.B 51.D 52.D 53.D 54.B 55.C 56.D
57.A 58.C 59.C 60.A 61.C 62.D 63.A 64.A
65.D 66.D 67.D 68.C 69.C 70.C 71.A 72.A
73.C 74.A 75.A 76.C 77.A 78.C 79.C 80.C

(Ảnh: Internet)