Đề thi và đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia 2017

14:08 24/06/2017

Đề thi và đáp án môn Địa lý, ban Khoa học Xã hội trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

Đề thi bao gồm 40 câu trắc nghiệm, thí sinh chọn 1 trong 4 đáp án A,B, C, D. Thời gian làm bài không kể phát đề là 50 phút.

Đề thi môn Địa lý, mã đề 301.


Trang 1/5, Mã đề 301.
Trang 1/5, Mã đề 301.


Trang 2/5, Mã đề 301.
Trang 2/5, Mã đề 301.


Trang 3/5, Mã đề 301.
Trang 3/5, Mã đề 301.


Trang 4/5, Mã đề 301.
Trang 4/5, Mã đề 301.


Trang 5/5, Mã đề 301.
Trang 5/5, Mã đề 301.

Đáp án môn Địa lý, mã đề 301.

Đề thi và đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia 2017

(Ảnh: Chụp màn hình)