Đề thi và bài giải môn Vật lý kỳ thi THPT Quốc gia 2017

12:06 23/06/2017

Đề thi môn Vật lý, kỳ thi THPT Quốc gia 2017 gồm có 4 trang, 40 câu hỏi và bài tập.

Đề Vật lý năm nay được đánh giá là có tính "xếp loại" cao, thí sinh học khá có thể lấy 6, 7 điểm một cách dễ dàng.

Mã đề 201 (các đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án gợi ý)


Trang 1/4 Mã đề 201.
Trang 1/4 Mã đề 201.


Trang 2/4 Mã đề thi 201.
Trang 2/4 Mã đề thi 201.


Trang 3/4 Mã đề thi 201
Trang 3/4 Mã đề thi 201


Trang 4/4 Mã đề thi 201.
Trang 4/4 Mã đề thi 201.


Đáp án môn Vật lý, mã đề 201.
Đáp án môn Vật lý, mã đề 201.

(Ảnh: Chụp đề thi)