Đây mới là hệ thống đường sắt trên cao đỉnh của đỉnh

07/03/2017, 15:50 GMT+07:00

Chỉ cần một đoạn đường ray ngắn có khả năng chuyển làn linh động, đã giúp cho 2 đoàn tàu cùng hoạt động trên một hệ thống.

Chỉ cần một đoạn đường ray ngắn có khả năng chuyển làn linh động, đã giúp cho 2 đoàn tàu cùng hoạt động trên một hệ thống đường sắt trên cao.

Nhật Bản luôn là một đất nước tiên tiến với những kỹ thuật công nghệ khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ.