Đây là nấu ăn hay ảo thuật ?

17/10/2014, 08:00 GMT+07:00

Đối với người Nhật, việc nấu ăn là cả một nghệ thuật tinh tế và đầy sáng tạo.

Đối với người Nhật, việc nấu ăn là cả một nghệ thuật tinh tế và đầy sáng tạo ngay cả trong cách thực hiện.