Đây là lý do vì sao bạn không nên ngủ khi lũ bạn còn thức

20/05/2015, 18:39 GMT+07:00

Chàng trai xấu số vì quá mệt nên đã ngủ gục tại nơi công sở, và xui cho anh ta là gặp những người bạn đồng nghiệp quá sức vui tính.

Chàng trai xấu số vì quá mệt nên đã ngủ gục tại nơi công sở, và xui cho anh ta là gặp những người bạn đồng nghiệp quá sức vui tính.


	
	Anh chàng xấu số ngủ gục
Anh chàng xấu số ngủ gục


	
	Các đồng nghiệp đã phát hiện ra
Các đồng nghiệp đã phát hiện ra


	
	Anh chàng xấu số đã 'vào tròng'
Anh chàng xấu số đã "vào tròng"