Đây là đoạn clip dành riêng cho anti-fan CR7

12/07/2016, 18:14 GMT+07:00

Không chỉ là ngôi sao bóng đã vĩ đại Cristiano Ronaldo còn là minh chứng cho một nhân cách lớn.

Đây là đoạn clip dành riêng cho anti-fan CR7

Đây là đoạn clip dành riêng cho anti-fan CR7

Đây là đoạn clip dành riêng cho anti-fan CR7