Đây là đoạn clip dành riêng cho anti-fan CR7

12/07/2016, 18:14 GMT+07:00

Không chỉ là ngôi sao bóng đá vĩ đại Cristiano Ronaldo còn là minh chứng cho một nhân cách lớn.

Không chỉ là ngôi sao bóng đã vĩ đại Cristiano Ronaldo còn là minh chứng cho một nhân cách lớn.

Đây là đoạn clip dành riêng cho anti-fan CR7

Đây là đoạn clip dành riêng cho anti-fan CR7

Đây là đoạn clip dành riêng cho anti-fan CR7