Đây là cách người nước ngoài xây dựng đường ray xe lửa

27/07/2015, 18:00 GMT+07:00

Cỗ máy dài 800m và nặng 692 tấn này có tên gọi là RU-800 S, có khả năng làm việc 10h liên tục với độ dài đường ray là 1500 tới 2000m.

Cỗ máy dài 800m và nặng 692 tấn này có tên gọi là RU-800 S, có khả năng làm việc 10h liên tục với độ dài đường ray là 1500 tới 2000m.