Đây chính là lí do tại sao người keo kiệt không bao giờ giàu

24/08/2016, 20:00 GMT+07:00

Về lí thuyết, đáng lẽ họ phải rất giàu có với kiểu nhịn ăn nhịn tiêu như vậy. Nhưng thực tế lại khác, lí do là gì sao?

Về lí thuyết, đáng lẽ họ phải rất giàu có với kiểu nhịn ăn nhịn tiêu như vậy. Nhưng thực tế lại khác, lí do là gì sao?