Đầy cảm xúc với clip cuộc sống miền Tây tuyệt đẹp

29/07/2014, 21:00 GMT+07:00

Cả sông nước An Giang đầy sống động hiện lên tuyệt đẹp chỉ trong 2 phút 30 giây của clip An Giang - Back To Motherland.

Cả vùng sông nước An Giang đầy sống động hiện lên tuyệt đẹp chỉ trong 2 phút 30 giây của clip An Giang - Back To Motherland.