Đau tim trước cảnh thiên tai bất ngờ ập đến giữa đường

17/07/2016, 16:48 GMT+07:00

Tổng hợp những đoạn clip do camera hành trình ghi lại những thiên tai bất ngờ ập đến giữa lúc lưu thông trên đường.

Tổng hợp những đoạn clip do camera hành trình ghi lại những thiên tai bất ngờ ập đến giữa lúc lưu thông trên đường.