Đâu mới là giá trị thật của tiền?

20/05/2015, 18:09 GMT+07:00

Nếu muốn dùng giấy để chi trả cho một thứ gì đó, bạn có thể khiến mình gặp rắc rối, trừ phi tờ giấy đó là tờ một trăm đô la.

Nếu muốn dùng giấy để chi trả cho một thứ gì đó, bạn có thể khiến mình gặp rắc rối, trừ phi tờ giấy đó là tờ một trăm đô la. Hãy tìm hiểu thêm về giá trị của tiền nhé!


	
	Chính sách về tiền.
Chính sách về tiền.


	
	Giảm phát và lạm phát.
Giảm phát và lạm phát.


	
	Tiền bắt đầu tăng dần giá trị.
Tiền bắt đầu tăng dần giá trị.


	
	Việc kinh doanh giảm thì tiêu phí cũng sẽ giảm.
	
	 
Việc kinh doanh giảm thì tiêu phí cũng sẽ giảm.