Đau lòng với hậu quả của việc sống vô tâm

13/10/2015, 02:50 GMT+07:00

Cuộc sống vội vã khiến nhiều người sống vô tâm, vô cảm, họ đâu biết rằng đâu đó quanh ta còn rất nhiều người đưa tay ra cần sự giúp đỡ.

"Chuyến xe định mệnh" được phỏng trên câu chuyện có thật. Câu chuyện muốn gửi đến chúng ta - những con người của xã hội hiện đại, hãy sống chậm lại để cảm nhận được gái trị giữa mỗi con người.

Đau lòng với hậu quả của việc sống vô tâm

Đau lòng với hậu quả của việc sống vô tâm