Dara nghẹn ngào sau khi 2NE1 tan rã

27/11/2016, 00:29 GMT+07:00

Cô nàng đã cố gắng kiềm lại nước mắt khi nhìn thấy banner "We will always support you" (chúng em luôn ủng hộ chị) từ Blackjacks.

Cô nàng đã cố gắng kiềm lại nước mắt khi nhìn thấy banner "We will always support you" (chúng em luôn ủng hộ chị) từ Blackjacks.

Nguồn: Dara (2NE1) VietNam FC