NÓNG: Cập nhật đáp án môn Vật lý kì thi THPT Quốc gia 2018

26/06/2018, 11:17 GMT+07:00

Hôm nay 26/6 các sĩ tử trên cả nước bước vào ngày thi thứ hai với các môn tổ hợp KHTN.

Kết thúc ngày thi thứ nhất với hai môn Ngữ văn và Toán học được nhiều thí sinh nhận xét là "khá khoai", hôm nay, sĩ tử trên cả nước tiếp tục bước vào ngày thi thứ hai với các môn tổ hợp KHTN. Năm nay, toàn quốc có 341.576 thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Tự nhiên, chiếm 37%. 36.016 thí sinh đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp, chiếm 4%.

Vì đây là bài tự chọn nên số lượng thí sinh tham dự có phần ít hơn hôm qua. Được biết, Khoa học Tự nhiên gồm tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học. 

Các thí sinh bước vào ngày thi thứ 2Các thí sinh bước vào ngày thi thứ 2

Đúng 7h35 phút các thí sinh trên cả nước bắt đầu bước vào thực hiện bài thi Vật lý, sau đó là Hóa học, kết thúc là Sinh học. Mỗi môn thi kéo dài 50 phút.

Năm nay, thời gian chuyển tiếp giữa các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp rút ngắn còn 10 phút (năm 2017 là 20 phút). Điều chỉnh này phù hợp thực tế, vừa bảo đảm tổ chức thi an toàn, tránh bất cập có thể xảy ra.

Cũng giống như Toán học, môn Vật lý cũng bao gồm 24 mã đề.

NÓNG: Cập nhật đáp án môn Vật lý kì thi THPT Quốc gia 2018

NÓNG: Cập nhật đáp án môn Vật lý kì thi THPT Quốc gia 2018

NÓNG: Cập nhật đáp án môn Vật lý kì thi THPT Quốc gia 2018


Mã đề 206
Mã đề 206

Dưới đây là đáp án môn thi Vật lý kì thi THPT Quốc gia 2018. 

MÃ ĐỀ 206

NÓNG: Cập nhật đáp án môn Vật lý kì thi THPT Quốc gia 2018

Chúng tôi đang tiếp tục cập nhật đáp án các mã đề thi môn Vật lý.