Dạo phố thu se lạnh cùng Soo Young (SNSD) với tone nâu lãng mạn

25/09/2013, 12:00 GMT+07:00

Dạo phố thu se lạnh cùng Soo Young (SNSD) với tone nâu lãng mạn thể hiện tinh tế qua váy, túi xách, balzer dài...

Dạo phố thu se lạnh cùng Soo Young (SNSD) với tone nâu lãng mạn thể hiện tinh tế qua váy, túi xách, blazer dài... Bộ ảnh đẹp nhẹ nhàng này của Soo Young (SNSD)  được đăng trên tạp chí W số ra tháng 10/2013.

Dạo phố thu se lạnh cùng Soo Young (SNSD) với tone nâu lãng mạn

Dạo phố thu se lạnh cùng Soo Young (SNSD) với tone nâu lãng mạn

Dạo phố thu se lạnh cùng Soo Young (SNSD) với tone nâu lãng mạn

Dạo phố thu se lạnh cùng Soo Young (SNSD) với tone nâu lãng mạn

Dạo phố thu se lạnh cùng Soo Young (SNSD) với tone nâu lãng mạn

Dạo phố thu se lạnh cùng Soo Young (SNSD) với tone nâu lãng mạn

Dạo phố thu se lạnh cùng Soo Young (SNSD) với tone nâu lãng mạn

Dạo phố thu se lạnh cùng Soo Young (SNSD) với tone nâu lãng mạn

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: baicongtac@yan.vn