Daniel Hauer

DANIEL HAUER - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Không có việc Bộ Ngoại giao trục xuất ông Daniel Hauer

Không có việc Bộ Ngoại giao trục xuất ông Daniel Hauer

Xã hội

Bộ Ngoại giao cho biết thông cáo trục xuất ông Daniel Hauer là thông tin giả mạo, Bộ Ngoại giao không hề ra một thông cáo nào như vậy.

Xem thêm