"Đánh bay" mụn cám với lòng trắng trứng

18/04/2015, 06:00 GMT+07:00

Mụn cám là mối lo ngại của các bạn gái. Nhưng yên tâm, lòng trắng trứng gà sẽ giúp bạn "đánh bay" mối lo ngại đó. Hãy cùng thử nghiệm nhé.

Mụn cám là mối lo ngại của hầu hết các bạn gái, nhưng yên tâm đi, lòng trắng trứng gà sẽ giúp bạn "đánh bay" mối lo ngại đó. Hãy cùng thử nghiệm nhé.


	
	Pha hỗn hợp.
Pha hỗn hợp.


	
	
	Dùng cọ để bôi hỗn hợp lên mặt.

Dùng cọ để bôi hỗn hợp lên mặt.


	
	
	Loại bỏ mụn cám.
	 

Loại bỏ mụn cám.