Những điều nhỏ nhoi con gái chỉ cần khi yêu

26/04/2016, 15:57 GMT+07:00

Trong tình yêu, con gái thường không cần những gì lớn lao, họ thường chỉ cần những thứ như vậy thôi!

Trong tình yêu, con gái thường không cần những gì lớn lao, họ thường chỉ cần những thứ như vậy thôi!

Có nàng nào có chung cảm nhận này không?

Những điều nhỏ nhoi con gái chỉ cần khi yêu

Những điều nhỏ nhoi con gái chỉ cần khi yêu

Những điều nhỏ nhoi con gái chỉ cần khi yêu

Những điều nhỏ nhoi con gái chỉ cần khi yêu